עמוד הבית צור קשרמפת האתר English
עמוד הבית>קיימות
רדימיקס מקדישה מאמציה לבניית עתיד טוב יותר, ומשלבת הישגים פיננסיים עם מחויבות איתנה להתפתחות בת-קיימא. החברה מכירה בצורך לנהל את עסקיה תוך הפעלת יוזמה עצמית במטרה להבטיח את תרומתה החיובית לעתיד בעל קיימות גבוהה יותר, כחלק מגישה הוליסטית, בתוך מסגרת ניהולית קפדנית, ובהתאם למטרות החברתיות, הסביבתיות והכלכליות הנרחבות יותר המיועדות לקיום קהילות בנות-קיימא.

לצפייה בדו"ח פיתוח בר-קיימא ל- 2010
חברות הקבוצה פועלות רבות למען איכות הסביבה ולפיתוח הקשרים עם הקהילה בכל אתרי הקבוצה.
קרא בהרחבה על עקרונות הקיימות שלנו.