עמוד הבית צור קשרמפת האתר English
מידע נוסף
עמוד הבית>אודותינו>מידע נוסף
אנו התחייבנו להיות נאמנים לשירותה של האדמה שאנו חיים עליה, לנהל, לשמר ולשמור על המגוון הביולוגי שבה, ומקדישים מאמצים רבים ליישום תוכניות פעולה למען המגוון הביולוגי לרוחב כל עסקינו. באמצעות שותפותינו עם BirdLife International, האגודה השיתופית האזרחית הגדולה בעולם למען הטבע, וארגונים מקומיים בכל רחבי העולם, אנו חולקים ופועלים למען חזון להגיע לפיתוח בר-קיימא סביבתי, ואף הוכחנו איך ניתן לשלב עסקים עם מגוון ביולוגי, כך שיחדו הם יכולים להגיע להישגים משמעותיים.